Xingji Yi You

Xingji Yi You

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Adventure, Comedy, Fantasy

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: Interstellar Wanderer, 星际一游