Renjian Zui Deyi

Renjian Zui Deyi

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Fantasy

Released: 2021

Status: Ongoing

Other name: Proud Swordsman , 人间最得意